نماشویی

نماشویی ساختمان هایی که نمای آن ها از شیشه تشکیل شده است.نماشویی ساختمان های شیشه ای

شستشوی نماهای شیشه ای به دو دسته تقسیم میگردد.

دسته اول شستشوی نما ی ساختمان های زیر 10سال ساخت که این دسته با استفاده از مواد شوینده نانو/ ابری نانوفیبر ودسته طی آب جمع کن با کیفیت بالا قابل اجرا می باشد. یکی از خواص مواد شویندهخاصیت آنتی استاتیک آن می باشد که مانع جذب گرد وغبار معلق در هوا بر روی سطح میگردد و ویژگی دوم آن درخشندگی بسیار بالای که برروی سطح ایجاد می نماید. و ویژگی سوم شستشوی آسانتر در مراحل بعدی شستشوی نما می باشد بدون چرک مردگی وچهارمین ویژگی که از دید مشترکین بسیار حائز اهمیت است مصرف بسیار اندک آب می باشد به طور مثال جهت شستشوی 200مترمربع حدودا" 20لیتر آب مصرف می گردد. اجرای کار با استفاده از تکنیک راپل ( استفاده از ابزارهای صخره نوردی صنعتی) انجام می پذیرد .

دسته دوم شیشه نما ی ساختمان ها به آن بخش گفته می شود که بالای ده سال از زمان شست وشوی آن ها گذشته است . روش شستشوی این نوع از شیشه هابدین صورت می باشد که ابتدا می بایستی طبق روش شستشوی دسته اول نماشویی صورت پذیرد ودر بخش هایی که کدری ورسوب در سطح مشاهده می شود را با استفاده از اسید ملایم مخصوص اسید شویی نموده ومجددا" مراحل شستشوی تکرار گردد . در حقیقت اجرای کار بر روی این نو شیشه ها نیازمند یک مرتبه اسید شویی ودو مرتبه شستشوی می باشد . این روش نصبت به روش دسته اول از لحاظ اجرت انجام کار دوبرابر نماشویی دسته اول می باشد. مهم: وجود هرگونه چسب آبندی. برچسب چسب شیشه ای به اجرت اجرای کار به نصبت حجم پاکسازی چسب ها به هردو دسته می افزاید این روش نیز با استفاده از تکنیک ROPE ACCESS انجام می پذیرد.

الگو دسته بندی این دوروش بالای 10سال وزیر10سال به صورت میانگین می باشد واین الگو در بخش های مختلف شهر به نصبت آلودگی هوای محیط وبارش باران های اسیدی متقیر می باشد.به طور مثال در حاشیه شهر نما های شیشه ای ساختمان مشاهده گردیده است که با گذشت17سال از شستشوی اولیه  نیازی به شستشوی نما به صورت اسیدشویی نداشته است وبلعکس شیشه ساختمان هایی در مرکز شهر مشاهده گردیده که با گذشت 6سال از شستشوی اولیه نیاز به اسیدشویی داشته است.

پیشنهاد اول:شرکت تحکیم صنعت صعودجهت نظافت نمای شیشه ای ساختمان ها همانند کشور های توسعه یافته به صورت ماهانه می باشد.

پیشنهاد دوم:توصیه میگردد شستشوی نمای ساختمان به صورت فصلی یعنی هر3ماه یک مرتبه شستشوی انجام پذیرد .

پشنهاد سوم: شستشوی می بایستی حداقل سالیانه یک مرتبه انجام گردد

 

 

 

 

نماشویی ساختمان های شیشه ای  واترسندبلاست نمای ساختمان   رنگ آمیزی نمای ساختمان   پیچ رولپلاک نمای ساختمان  ضدآبسازی نمای ساختمان با نانو   نورپردازی نما   پوشاندن درز انقطاع   نصب ویا تخلیه شیشه درارتفاع   نصب دریچه هواکش درارتفاع   شوره زدایی نمای آجری   شستشوی نمای شیشه     نماشویی ساختمان های سنگ تیشه ای   سیمانکاری در ارتفاع   آبندی نمای کامپوزیت با چسب پلی اورتان   آبندی فریم شیشه در ارتفاع با چسب پلی اورتان   پولیش وشستشوی نمای کامپوزیت    تعویض پنل های کامپوزیت  اجرای روغن وپولیش نمای چوب آچارکشی سازه های صنعتی 

تاریخ انتشار خبر: 1396/09/02 11:44

برخی از مشتریان این شرکت